Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

Bir taraftan Cumhuriyet Mah. 6612 SOKAK No : 2 /A Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan Akcnr Turizm Seyahat Acenteliği Taşımacılık San.Tic.Ltd.Şti (kısaca aysturizm.com olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, aysturizm.com online satış platformundan konaklama tesisi rezervasyonu yapan müşteri (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen maddelerde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

MADDE 2 - KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu ;  müşterinin, aysturizm.com vasıtası ile www.aysturizm.com internet sitesinden özellikleri ve fiyatları belirlenmiş hizmetleri aşağıdaki şartlara göre aysturizm.com tarafından müşteri adına temini. 

 

MADDE 3 – ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

3.1 Müşteri aysturizm.com aracılığı ile www.aysturizm.com adresindeki seçili ürün ve hizmetin ödemesini ürün ve hizmetin satış şartlarında belirtildiği üzere %100’ünü peşin ödeyecektir.

 

3.2 www.aysturizm.com adresindeki hizmet/ürün satış fiyatlarından sadece aysturizm.com  tarafından verilmiş olan promosyon, hediye çekleri ve indirimler mahsup edilir.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME ŞARTLARI

 

4.1 Müşteri rezervasyon kaydı sırasında beyan ettiği kişisel ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve tam olduğunu kabul eder. Verilen hatalı bilgiler nedeni ile her türlü olumsuzlukta müşteriye ulaşılamaması durumunda müşteri maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek herhangi bir tazminat veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 

4.2 Rezervasyon belgesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. aysturizm.com rezervasyon belgesinde taahhüt ettiği ürün ve hizmeti belirlenen şartlarda temin edilememesi durumların öncesinde müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

4.3 İş bu sözleşme konusu işin ifasından sonra müşterinin sözleşme bedelini ödemekte kullandığı kredi kartının kendi onayı dışında kullandığını iddia ederek banka veya finans kuruluşlarının hizmet bedelini aysturizm.com’a ödememesi durumunda müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinin rezervasyon tarihinden başlayarak en yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

 

4.4 Müşteri rezervasyon belgesinde belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini aysturizm.com’a bildirecek ve gerekli ek rezervasyon belgesi iş bu sözleşme şartları ile paralel olarak hazırlanacaktır.

 

4.5 Başka türlü belirtilmedikçe müşterilerimiz, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı özellikleri olan veya çevreye rahatsızlık veren eşyalar ile her türlü silahlar ve rezervasyon belgesinde izin verildiği belirtilmedikçe her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

 

4.6 Müşterinin tesislerdeki konaklamaları sırasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından aysturizm.com sorumlu değildir.

 

4.7 Rezervasyon sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece müşterinin konaklama tesisi check-in saati 14:00'den sonra, konaklama tesisi check-out saati 12.00'den öncedir. Herhangi bir aksaklık olmaması için müşterilerin konaklama tesisi ile konaklama öncesinde görüşmesi gerekmektedir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

 

5.1 Sözleşme bedeline KDV dâhildir.

 

5.2 Sözleşme bedeline rezervasyon belgesinde belirtilen tüm hizmet bedelleri dâhildir. Rezervasyon belgesinde belirtilmeyen tüm hizmetler ekstra ödemeye dâhildir.

 

5.3 Müşteri, sözleşme tutarının %100 'ünü ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 6 - SÜRE ve FESİH

 

6.1 Müşteriler rezervasyon belgesinde belirtilen konaklama şekillerini ve şartlarını değiştirmek ister ise bunu 15 gün öncesinde bildirmekle yükümlüdür.

 

6.2 aysturizm.com gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydıyla, ilan ettiği veya kayıt aldığı konaklama tesisi rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirir veya iptal edebilir. Müşteri bu durumu kabul etmediği takdirde, rezervasyonu iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumlarda müşterinin tazminat hakkı yoktur. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir.

 

6.3 Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal- talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'in den az olmamak üzere aysturizm.com tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

 

6.4 Müşteri, rezervasyonunu herhangi bir sebepten dolayi iptal etmis ve odemesini yurt disindan Doviz ile yapmis ise ilerki tarihlerde IPTAL durumunda Musterinin yolladigi Dovizin Otele odeme yapildigi gunku kur esas alinir ve IPTAL durumunda o gunku kurdan geri odeme iptal-iade islemi yapilir.

 

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

 

İş bu sözleşmede belirtilen rezervasyon tarihleri arasında veya öncesinde meydana gelebilecek müşterilerin Konaklama Tesisine seyahat etmesini veya konaklama tesisinde kalmasını imkansız veya yasadışı hale getiren veya engelleyen zorlayıcı nedenler, volkanik patlama, (doğal) felaket, yangın, savaş (nedenleri), çatışmalar veya herhangi bir yerel veya ulusal olağanüstü hal, işgal, herhangi bir ulusal, idari, liman veya diğer kamu otoritelerinin emir veya taleplerine, hükümet yönetmeliklerine veya müdahalelerine itaat, askeri harekatlar, terörizme karşı iç savaş, (biyolojik, kimyasal veya nükleer) patlamalar, isyan ve ayaklanmalar, başkaldırı grevleri, sivil itaatsizlik (veya adı geçen olayların herhangi birine sebep olabilecek maddi veya manevi tehditler veya bunlardan biriyle ilgili haklı kaygılar), ulaşım olanaklarının kısıtlanması, havaalanlarının kapatılması veya diğer olağan dışı olay, durum, olağanüstü hal ve felaketler gibi ve konaklama tesisinin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda onlinerezervasyonhatti.com sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

 

8.1 İş bu sözleşme, özellikle konaklama tesisi rezervasyonuna ilişkin olup, aysturizm.com müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak iş bu sözleşmenin online onayını takiben, rezervasyonun yapıldığı tesis nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun aysturizm.com tarafından yapılmasından sonra, rezervasyon ile ilgi konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanan sorunlarda, aysturizm.com’un sorumluluğu yoktur. Böyle bir problemin vukuu bulması halinde, müşteri konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, aysturizm.com‘dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8.2 Müşterinin konaklama esnasında her hangi bir durumdan yada olaydan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmetin bir kısmını veya tamamını sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

 

8.3 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşterinin şikayetçi olduğu halde hizmeti aysturizm.com yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

 

8.4 Aysturizm.com , rezervasyon yapmayı söz verdiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde verileceği belirtilen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve bilgilendirmelerinde yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, aysturizm.com’un mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, aysturizm.com’dan herhangi bir tazminat talep edilemez.

 

8.5 Müşteri bu konaklama tesisi rezervasyonu ile online onaylanan ve sözleşmede adı geçen konaklama tesisi hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak online taahhüt eder ve o konaklama tesisinde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı hizmetten dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı aysturizm.com’u sorumlu tutamaz.

 

8.6 Müşteri bu konaklama tesisi rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup bu konaklama tesisi rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Bu gibi durumlarda, müşterinin mail adresine e-posta ile yollanan sözleşme hükümleri taraflarca kabul edilmiş sayılır.

 

8.7 Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile aysturizm.com’da kalan kopyası arasında çelişki olursa aysturizm.com’da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

 

8.8 Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. aysturizm.com bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.8.10 İptal edilmeksizin konaklama tesisisine giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle konaklama tesisine geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.8.11 Konaklama tesisine girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Eksik ve yanlış beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise fark anında tahsil edilir ve aysturizm.com’a bilgi verilecektir.8.12 Erken rezervasyon şartlarına tabii müşteriler için Madde 6'da yazılı olansüreler geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır.

 


8.13 Rezervasyonlara ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında, aradaki fark müşteriden talep edilmeyeceği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de ücret iadesi söz konusu değildir.

 

8.14. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İzmir Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

MADDE 9 - ERKEN REZERVASYON İPTAL VE İADE

 

  • Erken rezervasyonlarda isim ve tarih değişikliği yapılamaz.
  • Erken rezervasyonlarda iptal yada ödeme iadesi yapılamaz.

 

MADDE 10 - TAHSİLAT

 

Bu belge ile Akcnr Turizm Seyahat Acenteliği Taşımacılık San.Tic.Ltd.Şti 'ne yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını online onaylayıp teslim aldım.

 

MADDE 11 - Duyuru ve Bilgilendirme

 

Rezervasyon işlemini tamamlamanız, vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin reklam, kampanya ve tanıtım amacıyla Akcnr Turizm Seyahat Acenteliği Taşımacılık San.Tic.Ltd.Şti şirket bünyesinde kullanabilmemize izin vermektedir. Eğer bu konularda bir bildirim veya kampanya haberi almak istemezseniz, gönderilen bildirimlerdeki çıkış linkini kullanmanız ya da çıkış numarasına SMS bildirimi göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde bir çıkış işlemi yapılmaması durumunda Akcnr Turizm Seyahat Acenteliği Taşımacılık San.Tic.Ltd Şti.’ne numara ve diğer bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması için izin vermiş sayılırsınız.