İptal & İade Prosedürü

 

1- Ödemeler

 

1/a- Rezervasyon esnasında rezervasyon bedelinin tamamı Acente ’ye ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyonlar iptal edilerek, toplam rezervasyon bedelinin %50 (yüzde elli)’si cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

 

1/b- İndirimli hizmet satın alan rezervasyon yaptıran tüketici, toplam tutarın tamamını kayıt esnasında ödemekle yükümlüdür.

 

1/c- Erken rezervasyon ve kampanyalı rezervasyonlarda rezervasyon bedelinin tamamını, rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı I/A maddesi ile aynıdır.

 

2- İptal & Değişiklik

 

Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen rezervasyonun başlamasına veya devamına engel teşkil eden otelin short a düşmesi veya belirli sebeplerle otelin rezervasyon kabul etmemesi ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, iktisadi ve idari krizler, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 

2/a- Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

 

2/b- Tüketici, hizmetin-konaklamanın başlamasından 30 (otuz) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin tamamı, Konaklama başlamasından 15 (on beş) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin %35 (otuz beş)'ini, 7 (yedi) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin %50 (elli)’sini, 7 (yedi)günden daha az bir süre kala ise rezervasyon bedelinin tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından haber vermeden onay almadan yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici hiçbir hak talep edemez.

 

2/c- Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, iptal sigortası yaptırmamış ise rezervasyon bedelinin tamamını AKCNR TURİZM OTELCİLİK SEYAHAT ACENTELİĞİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE LTD.ŞTİ..'ne ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder ve hak talep edemez.

 

2/d- Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile rezervasyonun başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/değişiklik maddelerinin istisnasıdır.

 

2/e- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 (yedi) gün öncesine kadar rezervasyonun da isim değişikliği, tarih değişikliği, kişi ilavesi ya da kişi eksiltmesi yapabilir. İsim değişikliği, tarih değişikliği, kişi ilavesi ya da kişi eksiltmesi yapan/yaptıran kişi, bakiye ve değişiklik sebebiyle doğan tüm masraflardan değişikliği talep eden kişi ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/değişiklik taleplerini konaklama başlangıcından önce acenteye bilgi vermek ile yükümlüdür.

 

2/f- Giriş günü gelen rezervasyonlar da otele giriş yapılmaz ve bu durumun acenteye bildirilmez ise acente konaklamaya ait tutarı ve rezervasyonu 24(yirmi dört) saat sonra iadesiz bir şekilde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

2/g- Acente otelin yapılan rezervasyonu doluluk nedeni ile yer olmaması anlık oluşan yoğunluk sebebi gibi durumlarda iptali Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıtlarını aldığı rezervasyonları hizmetin başlamasından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir yada uygunluk durumuna göre başka tarihlere yönlendirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

 

2/h- Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyonunu herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği ve arada oluşan fiyat farklılığını ödemeyi kabul eder.

 

2/ı- Tüketicinin, başlayan rezervasyonun da giriş yaptığı otel de hizmetin kusurlu olduğunu düşünüyor ise önce otel yetkililerine bildirip çözüm istemeli, sunulan çözüme olumlu yaklaşım sergilenmez ve talepte bulunduğu sorunun çözülmediği bahsi ile oteli terk etmesi halinde, Seyahat Acentesi yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Sebepler geçerli olmadığı sürece sunulan çözüme ılımlı yaklaşılmaması ve ayrılmak istemesi durumunda tüketici oteli terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış olarak addolunur. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

2/j- Tüketicinin satın aldığı otel rezervasyonun da şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

3- Genel Hükümler

 

3/a- Tüketici seyahat edeceği, konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür.

 

3/b- Konaklama hizmeti esnasında veya çıkış günü yaşanan bagaj veya eşya kayıp veya hasarlarında tüketicinin kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi gerekmektedir, ayrıca bu tür kayıp veya hasarlarda acente herhangi ödeme yapma sorumluluğu taşımamaktadır.

 

3/c- Satın alınan konaklama tutarlarına ULAŞIM İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

 

3/d- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Ek olarak, ikame hizmetlerin veya ilave indirimlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

3/e- Tüketici, Acentenin ve/veya otelin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmetten haklı nedenle faydalanamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

 

3/f- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.

 

3/g- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente tarafından tüketicinin faks, mail vb. iletişim adreslerine gönderilen sözleşme, voucher ve makbuz tüketici tarafından imzalanarak tekrar acenteye gönderilecektir. 24 saat içerisinde gönderilmemesi durumunda iş bu sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. İptal sigortasının geçerli olabilmesi için işbu sözleşmenin tüketici tarafından mutlaka imzalanıp acenteye gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

3/h- 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur ve konaklama hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

 

3/ı- Acentenin ve/veya Tüketicinin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

 

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

İmza: